יום שבת, 21 בדצמבר 2013

2. עץ יחוסין - האדמו"ר מפארציווא רבי נתן דוד רבינוביץ זצ"ל - יחוס היהודי הקדוש מפרשיסחא

מתוך עץ יחוסין שהודפס בספר "ואלה הדברים שנאמרו לדוד" - דברי תורתו של האדמו"ר מפארציווא זצ"ל על ידי נכדו הרב נתן דוד רבינוביץ Rabbi Dr. Nosson Dovid Rabinowich.


מדור א
יחוס היהודי הקדוש מפרשיסחא


א) הה"ק ר' נתן דוד ראבינאוויטש מפארציווא
נולד שנת תרכ"ו. נפטר ז' שבט תר"צ, ומנו"כ בפתח תקוה.
חיבורו: ואלה הדברים שנאמרו לדוד על התורה.
זוגתו (בזוו"ר) מרת לאה רייזל בת הה"ק ר' יחיאל יעקב מקאזניץ בן הה"ק ר' אלעזר מקאזניץ.
זוגתו (בזוו"ש) מרת יוטא בת הה"ק ר' משה לייב מסטריזוב, יחוסו ראה לקמן מדור ה.
ב) בן הה"ק ר' יצחק יעקב ראבינאוויטש מביאלא
נולד י"ד טבת שנת תר"ז. נפטר כ"ג אדר ב' תרס"ה.
חיבוריו: דברי בינה, ישרי לב (על שם חותנו).
זוגתו מרת רחל לביאה בת הה"ק ר' יהושע מאוסטרובא וסוסנובצא, ראה לקמן מדור ד.
ג) בן הה"ק ר' נתן דוד ראבינאוויטש משידלאווצי
נולד בשנת תקע"ד ונקרא שמו דוד על שם דוד המלך ע"ה ונתן על שם נתן הנביא (ארון עדות בהקדמה). נפטר ז' חשון תרכ"ו.
זוגתו[1] מרת דבורה פערל בת הג"מ צמח פרץ מלובישוב, יחוסו ראה לקמן מדור ג.
ד) בן הה"ק ר' ירחמיאל ראבינאוויטש מפרשיסחא
נולד שנת תקמ"ד. נפטר ח' ניסן תקצ"ו[2].
זוגתו מרת גאלדא בת הג"מ דובער רוקח אב"ד שדה לבן גיסו של הג"מ ברוך תאומים פרענקיל מלייפניק בעל ברוך טעם, יחוסו ראה לקמן מדור ב.
מדברי תורתו: תולדות אדם בסופו. קונטרס מי הדעת שבספר תפארת אדם. נספד בספר עולת החודש להג"מ סיני ספיר אב"ד ברעזין.
ה) בן הה"ק ר' יעקב יצחק ראבינאוויטש מפרשיסחא הנקרא בשם 'היהודי הקדוש'
נולד בעיר פשעדבארז בשנת תקכ"ו. נפטר חול המועד סוכות י"ט תשרי תקע"ד.
זוגתו (בזוו"ר) מרת פיגא חתן הנסתר בייגל בעקער מאפטא (רשימות הר"ב).
בזוו"ש אחותה מרת שיינדל פריידא.
תורתו בספרים נפלאות היהודי ותורת היהודי.
ו) בן הג"מ אשר ראבינאוויטש אב"ד גראדזיסק ומ"מ בפשעדבורז
נפטר ג' שבט תקנ"ח ומנו"כ בפשעדבורז.
זוגתו מרת דייכא בת הג"מ יהושע ראב"ד גראדזיסק.
ז) בן הג"מ אלחנן ראבינאוויטש אב"ד פולטוק וגריצא
נפטר י"ד טבת תקמ"ב.
הראשון משפחתו הנקרא בשם 'ראבינאוויטש'.
חתן הג"מ ברוך הלוי מדרבניק ותופס ישיבה במונקטוב.
ח) בן בתו של הג"מ יצחק הלוי
אחי רבינו הטורי זהב.
ט) בן הג"מ שמואל הלוי מלודמיר
י) חתן הג"מ יצחק בצלאל'ש אב"ד לודמיר
הוזכר בשו"ת מהרש"ל סימן א וסימן טו. אב"ד לודמיר. נכדו הטורי זהב מביאו כמה פעמים בספריו. חיבר הגהות על הש"ס על הרא"ש ועל המרדכי, ונאבדו במשך השנים.
*
הג"מ אלחנן מגריצא (חדר ז) מצאצאי
יא) הג"מ בצלאל אשכנזי בעל שיטה מקובצת
ובספר עטרה לראש צדיק מציין שהיהודי הקדוש היה דור העשירי לבעל שיטה מקובצת.
*

[1]. ויש אשר כתבו שהיה חתן הג"מ שמואל וישליצקי. וברשימות הר"ב היא ממשפחת וישליצקי אשר ייצרו יי"ש והיתה בת הג"מ צמח כנ"ל.
[2]. כ"ה במגיו"ח שנערך ע"י הה"ג ר' חיים דוב גראסס ממונקאטש. אבל ברשימות הר"ב איתא ח' אייר תקצ"ח. ויש שהביאו תקצ"ט. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה