יום שבת, 21 בדצמבר 2013

רבי שאול וואהל קצנלבוגן

ספרים ומקורות רבים מנסים להתחקות אחר יחוסו של רבי שאול וואהל קצנלבוגן  וצאצאיו.

ננסה לרכז מקורות שונים המתייחסים לרבי שאול וואהל קצנלבוגן .

1.               מתוך ויקפדיה - קישור
2.               ספר אבות עטרה לבנים - יו"ל ע"י אריה יהודה ליפשיץ, ורשא, תרפ"זקישור-
3.               ספר גדולת שאול - יו"ל ע"י צבי הירש עדעלמאן, לונדון, תרי"דקישור
4.               חבל הכסף - יו"ל ע"י קצנלבוגן (אלנבוגן), יצחק מאיר, ניו יורק, תרצ"זקישור
5.               ענף עץ אבות - יו"ל ע"י שמואל זיינוויל כהנא, קראקוב, תרס"גקישור
6.               תולדות משפחת פדאצור – צפת - קישור
7.               יחוס משפחת מירקס להרמ"א ולשר שאול וואהל - קישור
8.               דער פוילישער קעניג רבי שאול וואהל - חלק א - קישור
9.               ספר גדולת שאול - קישור
10.             ניר לדוד ולזרעו, יו"ל ע"י  ר' צבי הירש עדעלמאן איש חן טוב, ווארשא, תרפ״ה, - קישור
11.          רבי שאול וואהל - אישיות היסטורית, ד"ר מאיר בלבן, ווארשא, תרפ״ה, - קישור
12.          רבי מאיר קצנלבוגן – סבו של רבי שאול - קישור
13.             ויתילדו 91 – מגילת יוחסין מחודשת למשפחת הרבי ר' העשיל מקראקא זי"ע - קישור


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה